Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập] Online

Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập]
Xem Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập] | phim tham quan ky an trọn bộ trực tuyến | Phim Hàn Quốc phụ đề tiếng Việt Full 2011 Online

- Tên phim: Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập]
- Đạo diễn: Lee Seung Young, Kim Byung Soo
- Diễn viên: Ryu Seung Ryong, Ohn Joo Wan, Park Hyo Joo, Ahn Nae San, Kim Moo Yul, Ha Jae Sook
- Nhà sản xuất: Đang cập nhật
- Thể loại: Dã sử - Cổ Trang
- Quốc gia: Hàn Quốc
- Thời lượng: 20 tập
- Năm sản xuất: 2011
Giới thiệu: The story revolves around criminal investigation and forensic procedures in the late Chosun era, following the activities of an undercover special task force that was established to counter the increasing number of crimes resulting from political turmoil in the period. Kang Seung Jo and Kim Kang Woo lead the team of elite investigators as they uncover the circumstances behind mysterious deaths and other crimes.

Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập]

Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1, Câu chuyện xoay quanh điều tra hình sự và các thủ tục pháp lý trong thời đại Chosun cuối năm, theo các hoạt động của một lực lượng đặc nhiệm bí mật đặc biệt được thành lập để đối phó với số lượng ngày càng tăng của tội phạm kết quả từ bất ổn chính trị trong kỳ. Kang Seung Jo và Kim Kang Woo dẫn đầu đội ngũ điều tra viên ưu tú khi họ phát hiện ra các trường hợp sau cái chết bí ẩn và tội phạm khác.

Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập]

Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập]

Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập]

Mời các bạn xem Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 [Vietsub 20/20 Tập] Phim bộ Hàn Quốc tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phim Thám Quan Ky Án - Chosun Police 1 Tập 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trọn bộ trực tuyến Online
[id]1a;http://www.youtube.com/watch?v=cOCutvAyOeY|1b;http://www.youtube.com/watch?v=UaRyHFWVabo|1c;http://www.youtube.com/watch?v=uYnQ2na0KAA|1d;http://www.youtube.com/watch?v=W1NW-NFq0sE|1e;http://www.youtube.com/watch?v=HnuAYwna6iI|2a;http://www.youtube.com/watch?v=ApqEl6TGSgc|2b;http://www.youtube.com/watch?v=x0KW06-cSx8|2c;http://www.youtube.com/watch?v=Xu9I_l8_ttE|2d;http://www.youtube.com/watch?v=3UXp-fwe8o4|2e;http://www.youtube.com/watch?v=ZPC11RyxCAI|3a;http://www.youtube.com/watch?v=Ei4Q0UNXrCA|3b;http://www.youtube.com/watch?v=uU-SFqIikzU|3c;http://www.youtube.com/watch?v=YLwHCMq0GkY|3d;http://www.youtube.com/watch?v=v5H6lztoUqA|4a;http://www.youtube.com/watch?v=iAW4_IKFcNg|4b;http://www.youtube.com/watch?v=9eY2XVxKxdQ|4c;http://www.youtube.com/watch?v=0UJiq1vYSWg|4d;http://www.youtube.com/watch?v=XQ1rJo_e6xc|4e;http://www.youtube.com/watch?v=QUgo0hrokXg|5a;http://www.youtube.com/watch?v=T-SVTwG7GG8|5b;http://www.youtube.com/watch?v=6I1J_3RuKPs|5c;http://www.youtube.com/watch?v=yqrNieB8Q5I|5d;http://www.youtube.com/watch?v=n0jSCebEwFc|5e;http://www.youtube.com/watch?v=IkWV30M1xmw|6a;http://www.youtube.com/watch?v=SyG6uumPUds|6b;http://www.youtube.com/watch?v=35fTogMUn1A|6c;http://www.youtube.com/watch?v=Fg2k20WU6cA|6d;http://www.youtube.com/watch?v=3HCy9OCQ6ic|7a;http://www.youtube.com/watch?v=G-dNQM2Ybz4|7b;http://www.youtube.com/watch?v=sJ49iZHBOUs|7c;http://www.youtube.com/watch?v=zZQw2sL9AHA|7d;http://www.youtube.com/watch?v=jYl-1u65ueg|7e;http://www.youtube.com/watch?v=lXu8oFUdd6k|8a;http://www.youtube.com/watch?v=JS58R08sWW4|8b;http://www.youtube.com/watch?v=RSHrK4lwdIc|8c;http://www.youtube.com/watch?v=QJBylvdF5LA|8d;http://www.youtube.com/watch?v=mvVdxxtbdtE|8e;http://www.youtube.com/watch?v=fQ0ini4XulE|9a;http://www.youtube.com/watch?v=1Sm7LeBHBkQ|9b;http://www.youtube.com/watch?v=eDxBMRwOeaI|9c;http://www.youtube.com/watch?v=_RutE-Cm_o4|9d;http://www.youtube.com/watch?v=KPC0E8qer7Y|10a;http://www.youtube.com/watch?v=iPqb2IUWheg|10b;http://www.youtube.com/watch?v=6tdmDW2mq_4|10c;http://www.youtube.com/watch?v=B_OkushlIoQ|10d;http://www.youtube.com/watch?v=cTDPqtdTPYE|11a;http://www.youtube.com/watch?v=JAic1XDSdDs|11b;http://www.youtube.com/watch?v=55NACgywCUU|11c;http://www.youtube.com/watch?v=EmtO9PnQuUA|11d;http://www.youtube.com/watch?v=GVN_yAcThJ0|12a;http://www.youtube.com/watch?v=jwZZERzOlTw|12b;http://www.youtube.com/watch?v=mtce4QwaLeM|12c;http://www.youtube.com/watch?v=ocf4GqsUGvw|12d;http://www.youtube.com/watch?v=idGCcfBcLFc|13a;http://www.youtube.com/watch?v=oXrVsL62LeU|13b;http://www.youtube.com/watch?v=te0ACsh1Kk8|13c;http://www.youtube.com/watch?v=YMKhgQKxIVU|13d;http://www.youtube.com/watch?v=qFM4wvipc0g|14a;http://www.youtube.com/watch?v=sn2jTzEBAy8|14b;http://www.youtube.com/watch?v=4dXsQK6yg3g|14c;http://www.youtube.com/watch?v=B_x9uBergN0|14d;http://www.youtube.com/watch?v=Ut1DcHUJ3pM|14e;http://www.youtube.com/watch?v=JUsvvXJvFkc|15a;http://www.youtube.com/watch?v=-6ZjFpPEGKA|15b;http://www.youtube.com/watch?v=txw-vRdTPTQ|15c;http://www.youtube.com/watch?v=szSgjHesy1E|15d;http://www.youtube.com/watch?v=0FSXKS1MCgw|16a;http://www.youtube.com/watch?v=u2sczK2CFdM|16b;http://www.youtube.com/watch?v=SmaPjpI8sV0|16c;http://www.youtube.com/watch?v=bkdKBJRRRgo|16d;http://www.youtube.com/watch?v=Jv9nVh-0ojM|17a;http://www.youtube.com/watch?v=dQwiOHAwG-E|17b;http://www.youtube.com/watch?v=ZIn4ap_yXlU|17c;http://www.youtube.com/watch?v=aOppQtK2wso|17d;http://www.youtube.com/watch?v=zomG3WA2ZBU|18a;http://www.youtube.com/watch?v=7hher9LggBU|18b;http://www.youtube.com/watch?v=ZSisUDSh-qc|18c;http://www.youtube.com/watch?v=KNy6P5ufMPU|18d;http://www.youtube.com/watch?v=eyLBfh7FiT0|18e;http://www.youtube.com/watch?v=5qBTo-ThPYs|19a;http://www.youtube.com/watch?v=O4s-9yhGoH8|19b;http://www.youtube.com/watch?v=cg2pxt3iVhQ|19c;http://www.youtube.com/watch?v=yESIezTEPVw|19d;http://www.youtube.com/watch?v=R5couNpR8PY|20a;http://www.youtube.com/watch?v=4uGNarVAmAs|20b;http://www.youtube.com/watch?v=EQgRA3bBZHA|20c;http://www.youtube.com/watch?v=NDbeSAHixvY|20d;http://www.youtube.com/watch?v=u7YVilLKspI|20e;http://www.youtube.com/watch?v=7R7DjbunkSQ|1a;http://www.movshare.com/video/zarcnpneldzqx|1b;http://www.movshare.com/video/awacmd5onjew0|1c;http://www.movshare.com/video/iovg9d9re170l|1d;http://www.movshare.com/video/0p4dyky0hjrlu|1e;http://www.movshare.com/video/6szdauqr7l9rx|2a;http://www.movshare.com/video/7t145r9uzsx4n|2b;http://www.movshare.com/video/u1w79lanxychv|2c;http://www.movshare.com/video/pt9db929q2mzw|2d;http://www.movshare.com/video/cb199ng6jwsnc|2e;http://www.movshare.com/video/9borb67vtn7gz|3a;http://www.movshare.com/video/3oljoaxiboomy|3b;http://www.movshare.com/video/lgom7kq86tvgj|3c;http://www.movshare.com/video/evo5qlzhbrce8|3d;http://www.movshare.com/video/tl6h15ghqo7k7|4a;http://www.movshare.com/video/iyi82zt3rji2o|4b;http://www.movshare.com/video/nr1nr25lqfveo|4c;http://www.movshare.com/video/ohpmfbjk06bvw|4d;http://www.movshare.com/video/kgf198cznobj3|4e;http://www.movshare.com/video/re8wf69dvxcde|5a;http://www.movshare.com/video/sviutqg9x143k|5b;http://www.movshare.com/video/4beubm5cfk5h6|5c;http://www.movshare.com/video/fowxus13fmm6n|5d;http://www.movshare.com/video/43v25cau83cbz|5e;http://www.movshare.com/video/i9q96diw1synl|6a;http://www.movshare.com/video/cc7gktdj1gqvf|6b;http://www.movshare.com/video/nibzf1df8nb6l|6c;http://www.movshare.com/video/an20g1tckpa6d|6d;http://www.movshare.com/video/llyymeeokjqy5|7a;http://www.movshare.com/video/0xdm87ibvdzu8|7b;http://www.movshare.com/video/5hpqr10q98xtd|7c;http://www.movshare.com/video/zj8nlr24i00d1|7d;http://www.movshare.com/video/znaq5n5xn94sh|7e;http://www.movshare.com/video/avdq4vkrj6m5u|8a;http://www.movshare.com/video/f6s1sx9mlpzbc|8b;http://www.movshare.com/video/81ro4lxb3zys3|8c;http://www.movshare.com/video/awh710cbv38cf|8d;http://www.movshare.com/video/rk64l7nsfu10z|8e;http://www.movshare.com/video/xocs3zmibs9et|9a;http://www.movshare.com/video/exfiuamkxg1hp|9b;http://www.movshare.com/video/y4174x423c2xx|9c;http://www.movshare.com/video/u0wvfdfbk50w9|9d;http://www.movshare.com/video/p6xiwabpv9ccc|10a;http://www.movshare.com/video/ya5mppaze8v2y|10b;http://www.movshare.com/video/y3gwxqlqo1bjd|10c;http://www.movshare.com/video/0o4r6ux35e05i|10d;http://www.movshare.com/video/hc5v7sbtc1kcv|11a;http://www.movshare.com/video/5znb6wrrrg10w|11b;http://www.movshare.com/video/3ppiuoeb9ujv6|11c;http://www.movshare.com/video/f23tvjqv7anqf|11d;http://www.movshare.com/video/ct3dd1vzmf2k2|12a;http://www.movshare.com/video/gppkdga5jc9zw|12b;http://www.movshare.com/video/62xleiig2mb43|12c;http://www.movshare.com/video/6a611f47wfa97|12d;http://www.movshare.com/video/nr1af8cm0qy70|13a;http://www.movshare.com/video/t3xdv8w6o5dug|13b;http://www.movshare.com/video/75y0oxotekfec|13c;http://www.movshare.com/video/hk791ro4mllmh|13d;http://www.movshare.com/video/b3c7j50hb9obe|14a;http://www.movshare.com/video/xdynwursg4h6d|14b;http://www.movshare.com/video/x6rek9fc6xhp5|14c;http://www.movshare.com/video/eh6k2b4gw9rhp|14d;http://www.movshare.com/video/btmhqfwmyco9e|14e;http://www.movshare.com/video/ebjbec1jdbe18|15a;http://www.movshare.com/video/toj4ty42c9gr8|15b;http://www.movshare.com/video/sprbdcgj4p6ka|15c;http://www.movshare.com/video/zx0lex7qgpg3f|15d;http://www.movshare.com/video/dk55ybinaqlw1|16a;http://www.movshare.com/video/avpdy6jc6bgzl|16b;http://www.movshare.com/video/bt6gv1ifn7907|16c;http://www.movshare.com/video/gh0149w3oocgg|16d;http://www.movshare.com/video/558uid37ddalg|17a;http://www.movshare.com/video/lbc8bi63nungv|17b;http://www.movshare.com/video/7uxgi0a8xyw8x|17c;http://www.movshare.com/video/mpcxshjpr0oah|17d;http://www.movshare.com/video/snkc5oci22dag|18a;http://www.movshare.com/video/kngxeyagubwh1|18b;http://www.movshare.com/video/sk8zolsfdr1i7|18c;http://www.movshare.com/video/0m2dtsaeru626|18d;http://www.movshare.com/video/bi6a60gs4krwf|18e;http://www.movshare.com/video/ucr2yw4j8phuk|19a;http://www.movshare.com/video/wggxkt4wr924o|19b;http://www.movshare.com/video/jbpbm1u04d2fk|19c;http://www.movshare.com/video/3xij7ws7bm4o7|19d;http://www.movshare.com/video/bj43o7ga1c9lr|20a;http://www.movshare.com/video/xym9qne9m6soj|20b;http://www.movshare.com/video/m1916d0vkfxom|20c;http://www.movshare.com/video/p21vx8bm4lqyh|20d;http://www.movshare.com/video/wruwgb0e3u9oj|20e;http://www.movshare.com/video/mop4u1rs93v5n|1a;http://www.4shared.com/video/IQ3AAgVx/01_ThamQuanKyAn_clip1.html|1b;http://www.4shared.com/video/3s3_uwiw/01_ThamQuanKyAn_clip2.html|1c;http://www.4shared.com/video/OYcPmPce/01_ThamQuanKyAn_clip3.html|1d;http://www.4shared.com/video/_B5L22HE/01_ThamQuanKyAn_clip4.html|1e;http://www.4shared.com/video/UQ_tzuD3/01_ThamQuanKyAn_clip5.html|2a;http://www.4shared.com/video/obwk-9Qq/02_ThamQuanKyAn_clip1.html|2b;http://www.4shared.com/video/nBHnYWR9/02_ThamQuanKyAn_clip2.html|2c;http://www.4shared.com/video/VSH-2aO-/02_ThamQuanKyAn_clip3.html|2d;http://www.4shared.com/video/r0rUY-JD/02_ThamQuanKyAn_clip4.html|2e;http://www.4shared.com/video/A6hSvAtw/02_ThamQuanKyAn_clip5.html|3a;http://www.4shared.com/video/by2L91rq/03_ThamQuanKyAn_clip1.html|3b;http://www.4shared.com/video/I2gBckVr/03_ThamQuanKyAn_clip2.html|3c;http://www.4shared.com/video/hgI91Wx-/03_ThamQuanKyAn_clip3.html|3d;http://www.4shared.com/video/KUCMD_rO/03_ThamQuanKyAn_clip4.html|4a;http://www.4shared.com/video/AiUYZd1T/04_ThamQuanKyAn_clip1.html|4b;http://www.4shared.com/video/5Y0ZAvLh/04_ThamQuanKyAn_clip2.html|4c;http://www.4shared.com/video/-MRzeZoI/04_ThamQuanKyAn_clip3.html|4d;http://www.4shared.com/video/Hm6_TwyC/04_ThamQuanKyAn_clip4.html|4e;http://www.4shared.com/video/5XXcXgzD/04_ThamQuanKyAn_clip5.html|5a;http://www.4shared.com/video/wMKCrHFf/05_ThamQuanKyAn_clip1.html|5b;http://www.4shared.com/video/kwjRCkdy/05_ThamQuanKyAn_clip2.html|5c;http://www.4shared.com/video/iXcgX4z9/05_ThamQuanKyAn_clip3.html|5d;http://www.4shared.com/video/fmfqwzSg/05_ThamQuanKyAn_clip4.html|5e;http://www.4shared.com/video/J0O7ps3u/05_ThamQuanKyAn_clip5.html|6a;http://www.4shared.com/video/TScTSOd8/06_ThamQuanKyAn_clip1.html|6b;http://www.4shared.com/video/FuJHZWW9/06_ThamQuanKyAn_clip2.html|6c;http://www.4shared.com/video/fB4Xz0u3/06_ThamQuanKyAn_clip3.html|6d;http://www.4shared.com/video/nNXKxKX2/06_ThamQuanKyAn_clip4.html|7a;http://www.4shared.com/video/_3rNzms3/07_ThamQuanKyAn_clip1.html|7b;http://www.4shared.com/video/naU-zdyN/07_ThamQuanKyAn_clip2.html|7c;http://www.4shared.com/video/x4TLvZrM/07_ThamQuanKyAn_clip3.html|7d;http://www.4shared.com/video/Gt_EPhqR/07_ThamQuanKyAn_clip4.html|7e;http://www.4shared.com/video/cNDunFDK/07_ThamQuanKyAn_clip5.html|8a;http://www.4shared.com/video/wWTunJDK/08_ThamQuanKyAn_clip1.html|8b;http://www.4shared.com/video/oq-oth8L/08_ThamQuanKyAn_clip2.html|8c;http://www.4shared.com/video/vpl8HAxz/08_ThamQuanKyAn_clip3.html|8d;http://www.4shared.com/video/nNKH1Wq-/08_ThamQuanKyAn_clip4.html|8e;http://www.4shared.com/video/FaPs5bDp/08_ThamQuanKyAn_clip5.html|9a;http://www.4shared.com/video/-04j11Ao/09_ThamQuanKyAn_clip1.html|9b;http://www.4shared.com/video/U5zzfUEs/09_ThamQuanKyAn_clip2.html|9c;http://www.4shared.com/video/sV9ycNUH/09_ThamQuanKyAn_clip3.html|9d;http://www.4shared.com/video/Dhrb2VOU/09_ThamQuanKyAn_clip4.html|10a;http://www.4shared.com/video/baIcda5X/10_ThamQuanKyAn_clip1.html|10b;http://www.4shared.com/video/xE2fi1jd/10_ThamQuanKyAn_clip2.html|10c;http://www.4shared.com/video/r0b99RxW/10_ThamQuanKyAn_clip3.html|10d;http://www.4shared.com/video/CuIKeGbY/10_ThamQuanKyAn_clip4.html|11a;http://www.4shared.com/video/rCcge4jY/11_ThamQuanKyAn_clip1.html|11b;http://www.4shared.com/video/BOLO1Gs-/11_ThamQuanKyAn_clip2.html|11c;http://www.4shared.com/video/jbHoOdmR/11_ThamQuanKyAn_clip3.html|11d;http://www.4shared.com/video/NFYB-xVW/11_ThamQuanKyAn_clip4.html|12a;http://www.4shared.com/video/wsdAj4EZ/12_ThamQuanKyAn_clip1.html|12b;http://www.4shared.com/video/O1SqHICz/12_ThamQuanKyAn_clip2.html|12c;http://www.4shared.com/video/6gVGdJWH/12_ThamQuanKyAn_clip3.html|12d;http://www.4shared.com/video/y_ftVi98/12_ThamQuanKyAn_clip4.html|13a;http://www.4shared.com/video/hxwdZm59/13_ThamQuanKyAn_clip1.html|13b;http://www.4shared.com/video/fbctSlnS/13_ThamQuanKyAn_clip2.html|13c;http://www.4shared.com/video/BAD5HUwz/13_ThamQuanKyAn_clip3.html|13d;http://www.4shared.com/video/mFEJXorD/13_ThamQuanKyAn_clip4.html|14a;http://www.4shared.com/video/IV3Db1Fb/14_ThamQuanKyAn_clip1.html|14b;http://www.4shared.com/video/_cwgK8j6/14_ThamQuanKyAn_clip2.html|14c;http://www.4shared.com/video/eiA9MTNk/14_ThamQuanKyAn_clip3.html|14d;http://www.4shared.com/video/NB7O5Lsp/14_ThamQuanKyAn_clip4.html|14e;http://www.4shared.com/video/nyAiMDQk/14_ThamQuanKyAn_clip5.html|15a;http://www.4shared.com/video/fGjwv5Dg/15_ThamQuanKyAn_clip1.html|15b;http://www.4shared.com/video/0H9RtwZv/15_ThamQuanKyAn_clip2.html|15c;http://www.4shared.com/video/RF2SIKJ5/15_ThamQuanKyAn_clip3.html|15d;http://www.4shared.com/video/2aWJ5wrF/15_ThamQuanKyAn_clip4.html|16a;http://www.4shared.com/video/_Nt5XVwT/16_ThamQuanKyAn_clip1.html|16b;http://www.4shared.com/video/DFtlSplS/16_ThamQuanKyAn_clip2.html|16c;http://www.4shared.com/video/emSq2HSo/16_ThamQuanKyAn_clip3.html|16d;http://www.4shared.com/video/F8_dpw5u/16_ThamQuanKyAn_clip4.html|17a;http://www.4shared.com/video/OpB2L9vk/17_ThamQuanKyAn_clip1.html|17b;http://www.4shared.com/video/zPQ7ArNh/17_ThamQuanKyAn_clip2.html|17c;http://www.4shared.com/video/wTMFzqq3/17_ThamQuanKyAn_clip3.html|17d;http://www.4shared.com/video/j_sWAFKN/17_ThamQuanKyAn_clip4.html|18a;http://www.4shared.com/video/iuuaVF4S/18_ThamQuanKyAn_clip1.html|18b;http://www.4shared.com/video/yc1H43aV/18_ThamQuanKyAn_clip2.html|18c;http://www.4shared.com/video/NhHNGscz/18_ThamQuanKyAn_clip3.html|18d;http://www.4shared.com/video/k8TDeYps/18_ThamQuanKyAn_clip4.html|18e;http://www.4shared.com/video/_3JjHZAP/18_ThamQuanKyAn_clip5.html|19a;http://www.4shared.com/video/xEDz5TEp/19_ThamQuanKyAn_clip1.html|19b;http://www.4shared.com/video/U5vb_V4W/19_ThamQuanKyAn_clip2.html|19c;http://www.4shared.com/video/tNbH4QaF/19_ThamQuanKyAn_clip3.html|19d;http://www.4shared.com/video/6jR1pX1e/19_ThamQuanKyAn_clip4.html|20a;http://www.4shared.com/video/UlsA_--G/20End_ThamQuanKyAn_clip1.html|20b;http://www.4shared.com/video/XI4ZJu15/20End_ThamQuanKyAn_clip2.html|20c;http://www.4shared.com/video/pAKMEdIO/20End_ThamQuanKyAn_clip3.html|20d;http://www.4shared.com/video/OeEY59up/20End_ThamQuanKyAn_clip4.html|20e;http://www.4shared.com/video/7ScfbRzH/20End_ThamQuanKyAn_clip5.html|1;http://videobb.com/video/gJatfxbWJatG;http://videobb.com/video/fSCmmpHiw8PC&skin|2;http://videobb.com/video/C9UWfRJnQ1NT;http://videobb.com/video/eGu4Gbj446pX|3;http://videobb.com/e/qCDg9QvAuAVi;http://videobb.com/video/h2h3VZOR9BqN|4;http://videobb.com/video/8Ma6OP2rIxD2;http://videobb.com/video/yKn3DyN3qyzo|5;http://videobb.com/video/qxotnLiFoGQO;http://videobb.com/video/TBgMiO6t4Vtj|6;http://videobb.com/video/34Sgf0PRvFWh;http://videobb.com/video/eGYEjTfBLNCr|7;http://videobb.com/video/FGzu40XTXm6k;http://videobb.com/video/RNx1ZvWVnnjc|8;http://videobb.com/video/yxVVrgprguvE;http://videobb.com/video/wOBuZprNG58o|9;http://videobb.com/video/N8LzUWZJ6jD7;http://videobb.com/video/ZZcITKQZBsPw|10;http://videobb.com/video/0CRc1QDnac8c;http://videobb.com/video/9zddLKrcCaCk|11;http://videobb.com/video/j8QDjaKhrCXa;http://videobb.com/video/jpYpfrXtkiAz|12;http://videobb.com/video/KWkN8lfqjIO8;http://videobb.com/video/3xfJeXMaS2rW|13;http://videobb.com/video/I0uP8H4uYulW;http://videobb.com/video/tnJrBiB6SSzg|14;http://videobb.com/video/62rGOKJJ1YFW;http://videobb.com/video/oec26WXikH7Y|15;http://videobb.com/video/lqDtamYBCPqP;http://videobb.com/video/vteWYalqpTD9|16;http://videobb.com/video/7V7LbMfq3ViU;http://videobb.com/video/zeLIF1g8u5tm|17;http://videobb.com/video/kpXuIEl4mszk;http://videobb.com/video/kpXuIEl4mszk|18;http://videobb.com/video/XR4WfAGMhRr4;http://videobb.com/video/EKlseAQ08trT|19;http://videobb.com/video/uo6i6m2c0JBd;http://videobb.com/video/yiAiyeVn4wFW|20_end;http://videobb.com/video/3YI0F8aFxXzo;http://videobb.com/video/HnrPVg2r7Jko|1;anc.yl/D5A00CDB0B62D098|2;anc.yl/5375E78B7647B344|3;anc.yl/F76F96E95B1A1DAC|4;anc.yl/B01B210468AC1DFB|5;anc.yl/31E24E0C54D82D26|6;anc.yl/0B107AC1E775C93E|7;anc.yl/EBFEFAEFC140F9B3|8;anc.yl/3F19113301AC7ABB|9;anc.yl/0B2BB9E2DC52FF75|10;anc.yl/4FD9F4304757CBD9|11;anc.yl/7DCF60840102F134|12;anc.yl/25B662EE4BDE1AE6|13;anc.yl/F76BDC54E508C3A2|14;anc.yl/537EC75313785BDA|15;anc.yl/06F6F2EB547B3638|16;anc.yl/807A10460B9E53A0|17;anc.yl/D4D14BC9B7615A71|18;anc.yl/3695A222B2EBDD51|19;anc.yl/8FF7B1640403DB84|20_end;anc.yl/40808B5EFA833105|[/id]

0 comments:

Post a Comment